Wyświetleń: 15874
Oferta

 

KLIMEK - NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. oferuje kompleksową obsługę:

    
Finansowo-księgową: prowadzenie rozliczeń, sprawozdawczość finansowa, windykacja należności, ubezpieczenia budynków

 
Eksploatacyjną: dostawa mediów: wody, energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wywóz ścieków i nieczystości stałych, utrzymanie należytego porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynków oraz terenu działek i chodników

 
Techniczną: prowadzenie dokumentacji technicznej, wyszukiwanie wykonawców świadczących usługi w zakresie remontów, usuwanie awarii, nadzór nad pracami remontowymi, weryfikacja dokumentacji robót remontowych pod względem merytorycznym i finansowym

 
Prawną: w zakresie zgodnym z zawartą umową o zarządzanie nieruchomością, opracowywanie umów

 
Pośrednictwo nieruchomościami: profesjonalna i kompleksowa obsługa w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Obsługujemy klientów zarówno na rynku wtórnym jak i pierwotnym